Til innholdet

Våre vedtekter

På årsmøtet 2017 ble det besluttet å endre navnet på hytteforeningen til Søre Vegglifjell hytteforening.
Dette medførte også en etablering av nye vedtekter som også ble besluttet på samme årsmøte.
Vedtekter Søre Vegglifjell hytteforening.