Til innholdet

Vegglifjell Hytteeierforening

Vegglifjell Hytteeierforening er en av de største hytteeierforeningene på Vegglifjell med over 400 medlemmer. Styret i Hytteeierforeningen jobber med mange saker i samarbeid med de andre hytteforeningene på Vegglifjell og vi sitter i styret i Vegglifjell Friluftslag. Vegglifjell Friluftslag samler grunneiere, næringsdrivende og hytteforeningene, og koordinerer drift og finansiering av fellestiltak i «grønn infrastruktur». Friluftslaget har også ansvar for løypekjøringsavtalen.

Saker vi jobber med er:

  • Skiløyper, veikryssinger, nye rundløyper, tilbringerløyper for nye områder.
  • Merking av sommerstier, forslag til rundløyper eller rydding av nye/gamle stier.
  • Høringsuttalelser til reguleringsplaner og innspill til kommunen.
  • Sykkel løyper / badeplass / gapahuk eller andre nærmiljøtiltak.
  • Saker som behandles i Friluftslaget.

For 2021 er medlemskontingenten på kr. 1100. Av dette beløpet går kr. 900 direkte til løypekjøring.

For hytteeiere som ihht skjøtet på hytta betaler Serviceavgift til Vegglifjell Friluftslag, er medlemskontingenten kr. 200.

Lokalt fiskekort er inkludert i kontingenten. Dette gir 2 stangfiske retter i følgende vann: Langevatn med løker, Mjogetjønn, Trytetjønn, Gversettjønn, Kråkåstjønn, Rypetjønn, Nordre og Søndre Daggrøtjønn, Killingskaret og Svarttjønn søre del, Lisetåi, Årsetåi og Hekåi. Ved evt kontroll skal medlems NAVN og HYTTE Gnr/Bnr oppgis.

Vi oppfordrer nye og gamle hytteeiere på Nordre Vegglifjell til å melde seg inn i Vegglifjell Hytteeierforening.

For innmelding eller oppdatering av medlemsinfo, send følgende informasjon til vår e-post adresse:
  • Navn
  • Hjemme adresse
  • Hytte G.nr/BR.nr/Feste.nr
  • E-post
  • Mobil.nr

vegglifjell.hytteeierforening@gmail.com

Vennlig hilsen
Styret
Vegglifjell Hytteeierforening