Til innholdet

Bestand og tips, regler og båtutlån

Fiskebestand

I Sørkjevann er mye av ørreten rød og fin, vanlig størrelse er ca 250 gram, men man kan få eksemplarer opp mot halvkiloen. Det er greie forhold for fiske fra land i Breivika, hvor det er 2 bekker og forholdsvis grunt og lunt, og ingen hytter.

I de 3 Nysetertjønna er det blitt tatt fisk på over 2 kg. For å komme hit, må du gå et par km, og du er da langt fra hytter og veier. Fisken er av samme stamme som Sørkjeørreten, men er ikke like rød i kjøttet.

Trihyrnevatn og Svartvatn ligger øst for Synhovd, og er lettest tilgjengelig med sykkel på låst bomvei som tar av til venstre i krysset ved den nederste søppelboden. Alternativt kan man gå fra Sørkjeområdet på enten øst- eller vestsiden av Synhovd. I Trihyrne er det både ørret og tryte(abbor).

Det ble i 2011 sendt inn kjøttprøver av Sørkjeørret med tanke på kvikksølvinnhold. Resultatet viste at nivået av kvikksølv i Sørkjeørreten er meget lavt, og selv store mengder Sørkjeørret kan spises trygt.

Fisketips

Sluk, mark eller flue, alt etter forhold og ønske. I Sørkjevann kan det være litt vindutsatt for flue og markfiske langs nordsiden av vannet, prøv da heller i de lune vikene på sør- og østsiden. Eller i de andre småvanna. Sjansen for en stor fisk er vel kanskje størst i Nysetertjønna.

I østenden av vannet renner utløpselva, Sørkjeåi. Her er det mye fisk. Det går en sti fra der veien slutter til utløpet (ca 1 km). Dette er et spennende sted å fiske, både for de drevne ekspertene, og for de yngste barna. Å kunne se fiskens reaksjon på agnet, er en spesiell glede.

Generelle regler

Fiskekortet gjelder kun fiske fra land. Båtfiske er forbeholdt grunneiere.

Fiskeregler for Sørkje og Skjærbrekka Fiskelag:

1) Fiskekortet gjelder for én person for fisking fra land med håndredskap. Båt, kano eller annen flyteredskap er ikke tillatt. (Båtfiske er forbeholdt grunneierne). Unntak: Fekjantjønn; her er båtfiske tillatt.

2) Fiskekortet skal være løst før fisket begynner.

3) Det kan fiskes året rundt, inkludert pilking om vinteren.

4) Husk skogbrannfare; forbudt å gjøre opp ild i perioden 15. april til 15. september.

5) Det er strengt forbudt å bruke ørekyte eller annet levende agn!(meitemark og maggot er ok)

Rydd opp på fiskeplassen, og forlat stedet slik du selv ønsker å finne det 

UNNTAK : Den røde robåten i Fekjantjønn lånes GRATIS ut til alle som har gyldig fiskekort! Da kan du også fiske fra båten(ikke garn) Dette gjelder altså kun i Fekjantjønn, og ikke i noen av de andre vanna. Etter at du har brukt båten, så trekk den opp på land, og snu den slik at den ikke regner full. Legg årene under båten. Man låner båten på eget ansvar, og redningsvester må medbringes selv!

For noen av grunneierne foregår et visst næringsfiske i Sørkjevann, og garnfiske er en del av dette.Fiskelaget har kjøpt inn tynningsfiskegarn for å tynne ut småfisk. Disse garna vil bli brukt for å øke fiskestørrelsen i noen av vanna.

Det henstilles om å ta hensyn til dette.

Utlån av båt

Denne røde båten som ligger i sørenden av Fekjantjønn kan gratis lånes av alle som har gyldig fiskekort for Skjærbrekka og Sørkje Fiskelag. Du kan også fiske med stang eller oter fra båten. Utlån skjer på eget ansvar, du må ta med egen redningsvest. Snu båten etter bruk så den ikke regner full, ta ut åregaflene først, og legg de under båten sammen med toftene. Årene settes opp mot trærne ved siden av. God fornøyelse.

NB! Fisking fra båt er kun tillatt i Fekjantjønn, i alle de andre fiskevanna i Skjærbrekka og Sørkje Fiskelag er fiske fra båt forbeholdt grunneierne.