Til innholdet

Veilaget Persbu/Høybuli – Roe – Eide

Veilaget administrerer veinettet inn til Persbu, Høybuli og videre innover til Dalset og ned til Eide i Nore.

21.09.2022: Informasjon om oppfølgingssaker etter årsmøte finner du under informasjon

Om Veilaget:

Laget har også ansvaret for sideveiene i området, med vedlikehold og vinterbrøyting til hyttefeltene: Persbuhaugen, Rustveien, Persbustubben, Stjerneveien, Høybuli (Persbuområdet) og Dalsethaugen, i tillegg til alle hytteeierne langs veien på Nore-siden.

Totalt administrerer vi vei for 422 hytteeiere.

All informasjon om hendelser med veien, vedlikehold og brøyting skal fremkomme på disse sidene.

Kontaktinformasjon:

Ulrik Hoff (styreformann):
gaupehoff@gmail.com 
Tlf: 926 53 807

Kasserer og styremedlem: Erling Haslerud.
Styremedlem: Roy N. Wetterstad.
Styremedlem: Alf Vegard Nymoen .
Styremedlem: Torstein Gaarder Vikan.

Kontaktinformasjon for vintervedlikehold 2021/2022:

Noresiden (Dalsetkollen - Mjeltshovda – Roe mfl veier):

Nore Fjelldrift v/Knut Olav Groven tlf: 917 32 860

Vegglisiden (Persbu - Persbustubben – Persbuhaugen – Høybuli mfl veier):

Entreprenørservice v/Bjørnar Hagen tlf. 924 33 542