Til innholdet

Veilaget Persbu/Høybuli – Roe – Eide

Veilaget administrerer veinettet inn til Persbu, Høybuli og videre innover til Dalset og ned til Eide i Nore.

 

22.07.2021: Varsel om stengt vei

På grunn av oppgradering av veiparsellen mellom Dalsethaugen og Roe så vil vegen bli STENGT i følgende perioder:

Mellom Dalsethaugen og Dalsetkollen: Mandag 2.august 2021 til mandag 16. aug 2021 . Dvs det må kjøres opp fra Eide dersom dere skal til Roe seter og Dalsetkollen

Mellom Dalsetkollen og Roe seter. Mandag 16.august til mandag 23. august.

 

Laget har også ansvaret for sideveiene i området, med vedlikehold og vinterbrøyting til hyttefeltene: Persbuhaugen, Rustveien, Persbustubben, Stjerneveien, Høybuli (Persbuområdet) og Dalsethaugen, i tillegg til alle hytteeierne langs veien på Nore-siden.

Totalt administrerer vi vei for 349 hytteeiere.

All informasjon om hendelser med veien, vedlikehold og brøyting skal fremkomme på disse sidene.

 

Kontaktinformasjon:

Ulrik Hoff (styreformann):
gaupehoff@gmail.com 
Tlf: 926 53 807

Kontakttelefon for vintervedlikehold:

Entreprenørservice: 924 33 542

Kasserer og styremedlem Erling Haslerud.
Styremedlem Roy N. Wetterstad.
Styremedlem: Alf Vegard Nymoen .
Styremedlem: Torstein Gaarder Vikan.