Ti på topp – Langsetervarden, 859 moh

Atkomst via fylkesvei 107 i Rollag. Ta av ved Rollag bygdetun (skilt Trillemarka – Rollagsfjell naturreservat), deretter til høgre inn på Øytjønnvegen (bomveg mobiloppringing). På ei flate etter snaut fire km passerer du ei karakteristisk stor furu på venstre hand og ei hytte på høgre hand.  Hytta har fått navnet Trugegråne etter et stort grantre der tømmerhoggere hang fra seg trugene de hadde brukt opp lia, før de gikk videre på ski. Det store grantreet står ikke der lenger, men furua med utbrent stamme etter bålbrenning, vitner fortsatt om gammel skogshogst i området. Følg vegen til høgre i krysset etter Trugegråne. Parker ved informasjonstavle på Fugleleiken snuplass.

Turen til Langsetervarden (Langseterfjellet) starter ved Fugleleiken parkeringsplass og følger skogsbilvegen ca. 2 kilometer til Kalveløken snuplass. Det er mulig å kjøre inn til Kalveløken, men vegen er svært dårlig og det er begrensa parkeringsmulighet der.

Etter 150 meter på skogsbilvegen passeres grenseskilt på høgre side som viser at du går inn i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (landets største skogreservat). Fra Kalveløken følges skilta sti til Langsetervarden, først slak stigning i myrlendt terreng ca. 900 meter, deretter tørr sti som slynger seg 500 meter opp mot Langseterfjellet og til slutt ca. 800 meter på ryggen fram mot den store Langsetervarden. Toppunktet gir fantastisk utsikt i alle retninger og på en godværsdag kan man se helt til Gaustatoppen.

Ta gjerne en avstikker på 100 meter mot nord til den gamle setervollen Tråen langseter, som fjellet har fått sitt navn etter, før du går sørover mot varden. Seterbua brant ned i 1912 og er i dag bare synlig ved peisen i form av ei steinrøys mellom store grantrær. På vollen er det et sammenrast fjøs og hjørnesteiner fra ei løe. Det ble aldri mer seterdrift på Tråen langseter etter brannen. Tømmer til ny seterbu ble liggende fra 1915 til 1951, da det ble brakt ned og satt opp som skogshusvære nordvest for stien fra Kalveløken.

Over døra på skoghusværet står det Anno 1915 – 1951.
Turen til Langsetervarden er ca. 9 kilometer tur/retur, og kan gås på 2-3 timer. Turen betegnes som middels vanskelig ut fra lengde og sti i myr, men den er ikke teknisk vanskelig. Man kan få en lengre rundtur ved å fortsette sørøstover på Langseterfjellet og ned til Minneskleiv og følge stien derfra tilbake til Kalveløken.