Ti på topp – Velebufjell, 975 moh

Søre Vegglifjellveien. Ta rett fram ved Sagstugo til bommen før Sørkje. Bomvei.

Ruta opp til Velebufjell starter i Skjærbrekkdalen. Opp til Velebufjell er det omtrent 2,1 kilometer. Den følger først en gammel traktorvei før den bryter bratt oppover lia. Når du har kommet over tregrensa er det en snau kilometer bort til Velebufjell, som er den toppen lengst vest i dette området.

Granskogen under Velebufjellet er påfallende frodig, og har ikke fjellskogspreg selv i 800 meters høyde. Fra Velebufjell ser du ned på Sørkjevannet. Med sin store åpne flate gir det sitt preg på et landskapsrom eller dalføre som lokalt bare kalles Sørkje. Vannet fyller så og si hele dalgangen og avgrenses i sør av Blemassivet, i vest av Velebufjellet og i nord av Senhovd.