Videreutvikling av grønn infrastruktur er nøkkelen til fortsatt attraktivitet

Stadig flere skaffer seg hytte på Vegglifjell. Det betyr at mange anser området som attraktivt. Vegglifjell Friluftslag er opptatt av det vi kaller grønn infrastruktur. Vi tror nøkkelen til å sikre fortsatt attraktivitet på Vegglifjell er å kunne tilby gode skiløyper, men også gode muligheter for sykkel- og fotturer.

Vegglifjell Friluftslag sin viktigste oppgave på vinterstid er å bidra til at det er best mulig skiløyper på fjellet. Det er Fulsaas Maskin AS som står for selve løypekjøringen. Vi samarbeider tett for å finne de best egnede løypetraseene. Vi avgjør også i sammen hvor og når det skal kjøres løyper.

Vegglifjell markedsføres først og fremst som en langrennsdestinasjon. Kravene til ønsket kvalitet på skiløypene er økende. Denne forventningen er lagt både av utbyggerne og de mange brukerne, både nye og gamle.

Vegglifjell Friluftslag jobber også med å forbedre tilbudene når det ikke er snø. Vi er i ferd med å ferdigstille merkingen av “10 på topp”. I tillegg er vi i gang med å kartlegge det øvrige stinettet, slik at det blir skikkelig merket.

I tillegg tilrettelegger vi badeplasser, og muligheter for andre aktiviteter.

Finansiering

Driften av Vegglifjell Friluftslag finansieres hovedsakelig av hytteeierne. De som har hyttetomter regulert etter 2007 betaler en årlig serviceavgift direkte til Vegglifjell Friluftslag. Denne avgiften er tinglyst. I tillegg betaler mange av dere som har eldre hytter løypeavgift til hytteforeningen deres.

Vegglifjell Friluftslag jobber kontinuerlig med å utbedre det eksisterende tilbudet. Vi forbedrer løypene, vi legger klopper over bekker, vi lager kulvert under veien. Midlene til disse utbedringene kommer fra grunneierne når de selger tomter. For alle tomter regulert etter 2007 er grunneierne pliktige til å betale 5% av tomtesummen til Vegglifjell Friluftslag. Dette er altså midler som kommer alle brukerne på fjellet til gode.