Gjeldende avtale for løypekjøring

Vi har fått en del henvendelser om hva som er avtalt for løypekjøring på Vegglifjell. Vegglifjell Friluftslag har en femårig avtale med Fulsaas Maskin AS. Denne er gjeldende ut sesongen 2023-24. Det ble på et seinere tidspunkt laget et tillegg til avtalen, som har følgende ordlyd:

Utgangspunktet er at alle løypene skal være kjørt opp innen kl. 10.00.

Løypene skal holdes åpne, lørdag, søndag og fredag, i denne prioriteringen, hver helg i sesongen. I tillegg vil “Tidligløypa”, med stadion, kjøres fortrinnsvis på onsdager, som et midtuketilbud for skiløpere både fra sør og nord i fjellet.  Løypenettet i juleferien, vinterferiene (2 uker), og påsken holdes åpne hver dag. Løypekjørernes kunnskap om snø og snøforhold vil være avgjørende for kjøring. Løypenettet på Vegglifjell Sør og Nord skal i alle tilfeller kjøres med samme hyppighet og standard.

Foreligger det spesielle forhold som gjør endringer nødvendige så avtales det mellom daglig leder i VF og leder for løypekjørerne hos Fulsaas Maskin AS. 

Dersom temperaturen ved Veggli Fjellstue synker under minus 20, må løypekjører vurdere om det er tilrådelig å kjøre grunnet fare for maskinhavari.

​Denne avtalen sier IKKE at det SKAL kjøres opp hver dag. Løypekjørerne avklarer i tett samarbeid med Vegglifjell Friluftslag når det skal kjøres.