Sykkelruter på Vegglifjell

Det er mange muligheter for korte og lengre sykkelturer på Vegglifjell. Her er de som er merket:

Løype nr. 1: Heimseterrunden, 17,5 km. (krevende) . Start og mål ved Veggli Fjellstue.

Heimseterrunden følger Vegglifjellvegen ned til Persbukrysset ca 1,5 km og tar til venstre i krysset. Turen går så nordover mot Persbusetrene og tar til høyre ved Persbubrua. Videre følger den Høybulivegen fram til enden av denne. Her går traseen over i terrenget. Etter ca 300 meter passerer vi Høybuliseter. Videre går den over myrer. Traseen er dekket med kutterflis og enkelte klopper. Etter vel en kilometer kommer dere fram til en avstikker til Heimsetervegen. Her blir det bratt ned til Heimsetervegen. Eilevsbu er på venstre hånd i krysset. Nå følger traseen sørover vegen fram til Ligrendvegen. Underveis er det flere plasser hvor det er mulig å se bygda i fugleperspektiv. Fra Lien følger dere Vegglifjellvegen forbi Årset til Fjellstua.

Løype nr. 2: Diplemyrrunden 7,5 km. (Middels krevende). Start og mål ved Veggli Fjellstue.

Her sykler du Vegglifjellvegen ned til Persbu-krysset ca 1,5 km og tar til venstre i krysset. Turen går inn til Persbubrua hvor du tar til høyre og følger Høybulivegen. Ca 1,5 km fra Persbubrua kommer du til skiltet som viser veien videre. Ta til høyre og følg vegen til enden. Her blir det et kort stykke i terrenget før en kommer inn på veg igjen. Nå er det lett sykling fram til neste kryss hvor du tar til venstre. Her er det 600 meter før man kommer til Vegglifjellvegen. Til slutt følger du Vegglifjellvegen opp til Fjellstua.

Løype nr. 3: Norerunden 40 km (Krevende). Start og mål ved Veggli Fjellstue.

Du syker ned til Persbu-krysset, hvor turen går nordover forbi Persbusetrene. Videre går den forbi Roeseter. Her er det god utsikt ned mot Norefjord. Nå går turen nedover mot Eide. Her kommer dere inn på asfaltveien mellom Norefjord og Åsly. Her går turen nedover langs Kravikfjorden og følger den nasjonale sykkelrute nr. 5. Den følger dere videre ned til Veggli kirke hvor dere tar til høyre opp de 600 høydemetrene opp mot Veggli fjellstue. Da er runden gjort.

Løypenr: 4 Sundtjønn – Sagstugo – Veggli – Veggli kirke –  Årset – Svartli – Sundtjern 26 km. (Krevende). 

Turen starter på Sundtjønn, og følger veien nedover til Sagstugo. Videre går den ned til Bakke for så å fortsette ned til fylkesveg 40. Herfra følger traseen sykkelveg nr. 5 gjennom Veggli sentrum opp til Veggli kirke. Herfra følger vi Ligrendvegen opp til Lien for så å fortsette etter Vegglifjellvegen opp til Årset. Her tar vi til venstre mot Votndalen. Ved Lisetåe tar vi til venstre inn mot Svartli. Lengst inn i Svartli tar vi til venstre. Etter noen hundre meter går traseen inn på en gang og sykkelsti. Her er det to lengre klopper. Kan være sleipe ved våte planker. Snart kommer dere til enden av sykkelstien, og da er det vel 2,5 km fram til Sundtjønn.

Løypenr 5: Sundtjønn – Søre Vorset, tur – retur 4,4 km. (Lett)

Denne traseen følger Vorsetveien forbi Deveggseter, nordre Vorsetseter og til slutt søre Vorsetseter. Vegen går videre helt inn til enden av Larsetjønn, men vi har valgt å merke traseen inn til søre Vorset. Ved  Nordre Vorsettjern er det avstikker til badeplass.

Løypenr. 6: Sundtjønn – Sørkje tur – retur 16,8 km (Middels krevende)

Her går traseen østover mot Sagtugo forbi Myrefjell seter, som er i aktiv bruk den dag i dag. Ved Sagstugo går den sørover til Sørkje forbi Skjærbrekkadammen og Skjærbrekktjønn. Etter hvert kommer vi til en veibom. Da er det bare et par km igjen før dere er nede ved Sørkje. Dette området eide Fridjof Nansen for vel 100 år siden (1899 – 1908).

Løypenr: 7 Sundtjønn – Svartløk – Svartli – Votndalskrysset – Veggli fjellstue tur – retur 22 km (Middels krevende)

Dette er en flott tur i lett terreng.  Vårt utgangspunkt for turen er Sundtjønn. Her er det lett sykling nordvestover fra folkehjelpshytta. Etter ca 2,5 km går løypa ut i terrenget hvor det er anlagt en tursti. Her vil sykkelløypa gå over noen klopper som kan være glatte. Vær forsiktig! Etter en god kilometer går sykkelturen over i veisystemet nord i fjellet. Nå er det bare å fortsette gjennom flere hytteområder. Etter hvert kommer dere ned til Vegglifjellvegen ved Årset. Her tar dere til venstre mot Veggli fjellstue. Da er det ca 3 km til Veggli Fjellstue.