ÅRSMØTET 2020

Minner om årsmøte i veglaget: Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide vegen.

20201002 – Årsmøte sameiet Persbu – Høybuli-Persbuhaugen – Roe-Eide

20201002 – Protokoll fra Årsmøtet – Sameiet Persbu – Høybuli-Persbuhaugen – Roe-Eide

Vedlegg:

Sameiet P-HP-RE – 1 – Årsmelding 2019

Sameiet P-HP-RE – 2 – Resultat pr avdeling 31.12.2019

Sameiet P-HP-RE – 3 – Resultat samlet alle avdelinger 31.12.2019

Sameiet P-HP-RE – 4 – Saldobalanse pr 31.12.2019

Sameiet P-HP-RE – 5 – Budsjett 2020

Sameiet P-HP-RE – 6 – Innspill

Sameiet P-HP-RE – 7 – Valgkomiteens innstilling

Sameiet P-HP-RE – 8 – Arbeidsplan

ÅRSMØTET 2019

Endelig Resultat pr avdeling

Årsmelding for året 2018

Innkalling årsmøtet 16.04.2019

Saldobalanse 31.12.2018

Innkommen sak fra grunneiere fra Nore 30. januar 2019

Budsjett 2019

Endelig Resultat hele veilaget 2018

Vedtektsendringer til årsmøtet 2019.

Arbeidsplan 2019.2

Protokoll årsmøte 2019 for Sameiet Persbu -Høybuli_Persbuhaugen – Roe_Eide vegen underskrevet

ÅRSMØTET 2018

ÅRSMØTET 2017