Her presenteres leverandørene av hyttetomter på Vegglifjell.