Killingdalen Sør AS

Killingdalen Sør er et nytt og moderne hyttefelt som ble regulert i 2010. Feltet består av 84 tomter som ligger mellom 910 og 960 meter over havet. Killingdalen sør ligger skjermet i landskapet og med god utsikt. Vest for hyttefeltet stiger terrenget mot den høyeste fjellryggen mot Telemark med Daggrønuten som et landemerke i bakgrunnen.

  • Nærhet til høyfjellet 
  • Kort vei til alpinsenter og skistadion 
  • Fantastisk utsikt

Det meste av hyttefeltet har god skjerming mot dominerende vind fra nord og vest. To mindre bekkedrag renner ned lia gjennom hyttefeltet. Adkomstvegen krysser bekken Lisetåe som renner nord for hyttefeltet.

Killingdalen Sør grenser helt inn til Killingdalen. Det er 400 meter fra Skisenteret til de nærmeste tomtene. Det er også 400 meter fra de nederste tomtene til den planlagte skistadion ved Lauvhovd. Skiløypene fra skistadion går tett inntil den lavere delen av feltet.
Tomtene ligger i det helt øvre fjellskogbeltet på grensa til snaufjellet, tomtene er bevokst med fjellbjørk, små, tette grankruller og et og annet furutre. Utsikten er fantastisk mot Tveitåsen og de lavere deler av Vegglifjell i øst. Lisetåe renner nord for Killingdalen Sør. To små bekkedrag renner gjennom hyttefeltet. Hele hyttefeltet er på ca. 125 da.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Ragnvald Mykstu
E-post: ragnvm@online.no
Telefonnummer: +47 920 29 444
Adresse: Killingdalen Sør, 3628 Veggli
Breddegrad: 60.050237
Lengdegrad: 9.010795