Naturforvalter Kjetil Heitmann

Jeg tilbyr tjenester innen prosjektledelse, arealplanlegging, naturforvaltning og styrearbeid.

PROSJEKTLEDELSE

Jeg har over 20 års allsidig arbeidserfaring fra høyst ulike prosjekter, herav 13 år i egen virksomhet. Med et lite foretak er jeg helt avhengig av fornøyde kunder. Hver gang.

Mitt bidrag i prosjektarbeid er strategisk tenkning og strukturert planlegging og gjennomføring. Jeg bruker prosjektverktøyet PLP Prosjekt-lederprosessen, som på en god måte sikrer gjennomføring av prosjekter med god måloppnåelse.

Et utvalg prosjekter som jeg har arbeidet med:
– Omstillingsarbeid Rollag kommune (prosjektleder 2011-2014).
– Verneplan for Tyrifjorden våtmarksystem (prosjektleder).
– Verneplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (prosjektleder).
– Organisering og finansiering av Killingdalen Sør hytteområde, Vegglifjell (rådgiver).
– Organisering av Uvdal Utmarkslag BA og Fjellsnaret hytteområde (prosjektleder, daglig leder).
– TV-serien Moderne kvinner i Den grønne dalen (vist på NRK) (prosjektleder).
– Etablering av Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS (prosjektleder).
– Bistand til etablering av Numedal Middelaldersenter (tilrettelegger).

PLANLEGGING – AREALPLANLEGGING

Jeg har mange års erfaring med å utarbeide reguleringsplaner for hytter/fritidsboliger og boligområder. Jeg gjennomfører også konsekvensutredninger for natur og miljø for arealplaner, og gjør vurderinger etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Jeg leier inn tjenester når det gjelder digital tegning av arealplaner.

Et utvalg planer jeg har arbeidet med:
– 30 reguleringsplaner for hytteområder i Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal kommuner. Av de mer kjente planene er Fjellsnaret (Uvdal) og Killingdalen Sør (Vegglifjell i Rollag).
– Kommunedelplan Vegglifjell, konsekvensvurdering for natur og miljø.
– Fylkesdelplan for Hardangervidda, vurdering etter naturmangfoldloven.
– Kommuneplanens samfunnsdel for Rollag kommune.
– Omstillingsplan for Rollag kommune.
– Reguleringsplaner for tre boligområder i Rollag kommune.

NATURFORVALTNING

Jeg er utdannet naturforvalter fra NLH i 1991 med hovedoppgave innen naturvern. Mitt fokus i mange prosjekter har vært å finne balanse mellom bruk og vern av natur, også når det gjelder bruk og forvaltning av verneområder.

Jeg er ingen feltbiolog, men har bred erfaring fra å lede prosesser som handler om å bearbeide og sammenfatte mye data om naturverdier og brukerinteresser, og utarbeide bruks- og verneplaner som skal ivareta både bruk og vern.

Et utvalg naturforvaltningssaker jeg har arbeidet med:
– Verneplan for Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat; Fylkesmannen i Buskerud.
– Verneplan for Tyrifjorden; Fylkesmannen i Buskerud.
– Forvaltningsplan for Hardangervidda nasjonalpark; Fylkesmannen i Telemark (1999) og Fylkesmannen i Hordaland (2007).
– Forvaltningsplan for Fiskumvannet naturreservat; Fylkesmannen i Buskerud.
– Kommunedelplan for Vegglifjell, konsekvensutredning av natur og miljø; Rollag kommune
– Fylkesdelplan for Hardangervidda, vurdering etter naturmangfoldloven; Buskerud fylkeskommune

STYREARBEID – BEDRIFTSLEDELSE

Som ledd i prosjekter jeg har vært involvert i har jeg hatt styreverv i selskaper som Vegglifjell Infra SA, Killingdalen Skistugu AS, Vegglifjell Skisenter AS samt Veggli Hus og Hytteservice AS. Jeg har også hatt engasjementer som daglig leder i Vassfaret Bjørnepark AS/Vassfaret Bjørnepark Drift AS, Fjellsnaret AS og Uvdal Utmarkslag BA. Jeg er nå engasjert som daglig leder i Numehytta AS.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Kjetil Heitmann
E-post: kjetil.heitmann@naturforvalter.no
Telefonnummer: 90919860
Adresse: Numedalstunet, 3628 Veggli
Breddegrad: 60.040578
Lengdegrad: 9.157912