Numedal Element

Numedal Element bygger primært isolerte ytterveggelementer, ferdig kledd og vinduer montert med utvendig belistning.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Geir Roger Muldbakken
E-post: grm@numedalelement.no
Telefonnummer: 45 90 57 68
Adresse: Rollag industriområde fv.107, 3626 Rollag