Norsk Folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag

Førstehjelp – Redningstjeneste – Friluftsliv

Norsk folkehjelp Sanitet Veggli og Rollag er en frivillig organisasjon som er mest aktive på Vegglifjell i vinterhalvåret. Hver helg vinterstid har vi vakt på vakthytta vår på Sundtjønn. Vi tilbyr en rekke tjenester til inntekt for laget vårt i tillegg til å ha patruljer i fjellet, delta på aksjoner og ha sanitetsvakter. Vi kjører transport til hytter med snøscooter og måker hyttetak.

Sommerstid er det mer fokus på kursing av lagets medlemmer, friluftsliv generelt og deltakelse på leteaksjoner rundt om i distriktet vårt.

Rollag Havnevesen

Rollag Havnevesen er en interesseorganisasjon for å ivareta og videreutvikle Rollag sentrum. Medlemmer: Alle som jobber, spiser, og trives i Rollag sentrum, eller rett og slett har et stort hjerte for Rollag.

Rollagsfjell Utmarkslag

Rollagsfjell Utmarkslag, opprettet i 1991, er et lite utmarkslag bestående av 12 grunneiere i Rollag kommune, midt i Numedal. Avstand fra Oslo og Larvik er vel 2 timers biltur.


I tillegg til jakt, er det rike fiskemuligheter. Utmarkslagets totale område er ca. 22.000 da. som er delt opp i 7 jaktfelter av varierende størrelse med god arrondering. 12 fiskevann med ørret og abbor.

Veggli Vel

Veggli Vel skal jobbe for trivsel og vekst i Veggli, for lokalbefolkningen, hyttefolket,utflytta Vegglinger, gjennomgangsturisten og andre som har tilknytning til Veggli.