Sundtjønnåe

Hytteområde med tomter av høy standard, tilkoblet, vann, avløp og strøm.
Tomtene ligger nord for Sundtjønn, langs bekken Sundtjønnåe.

For mer informasjon se vår hjemmeside:  http://risteigen.no/hyttetomter.html

Kontaktperson:  Gjermund Otterholt – 91 19 02 53 –  gotterho@online.no

Adresse: Numedalsvegen 5771, 3628 Veggli