Fossan AS

Fossan Skogsdrift AS tilbyr tjenester innen skogsdrift og graving. Vi bygger hytteveier og skogsveier, graver grøfter, anlegger tomter og annet etter behov. Våre skogsmaskiner avvirker tømmer i Numedal. Planlegging av forvaltning av skogeiendom er en naturlig del av ressursutnyttelsen på eiendommen. Tar småskogen utsikten rydder vi rundt eiendommen.

Fossan Skogsdrift AS er en familiebedrift på Fossan gård i Rollag.

På Fossan dyrker vi korn og driver skogbruk og utleie av jakt og fritidsbolig.

Fossan Skogsdrift AS jobber med å videreføre den store verdien skogen alltid har hatt for Numedal. Moderne skogsdrift er vår hovedbeskjeftigelse og vi avvirker skog i hele Numedal i samarbeide med lokale skogeiere og Viken skogeierforening.

Når vi avvirker i et område blir det plantet eller naturlig forynget ny skog som neste generasjon på eiendommen, eller den deretter kan høste.

Slik har vi høstet de samme skogsarealene igjen og igjen i mange hundre år i Norge.

Vi utfører også oppdrag som bygging av hytte- og skogsveger, graving av tomt, rydding av skog og annet. 

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Hellik Fossan, Gunhild Sole Fossan
E-post: gsf@okonomi-fokus.no
Telefonnummer: 414 414 43 / 992 713 43
Adresse: Numedalsvegen 3831, 3620 Flesberg