Vegglifjell Vann og Avløpsselskap AS (VEVAS)

VEVAS leverer fellesløsninger for vann og avløp til hytter på Vegglifjell.

VEVAS’ formål

Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS ble etablert i 2003 og har som formål å bygge ut, eie og drive infrastrukturanlegg for vann, avløp og annen infrastruktur i hytteområdene i Rollag kommune.

Hvem er VEVAS?

Rollag kommune eier 51 % av aksjene og har derved full styring på selskapet. De øvrige aksjene eies av private grunneiere på Vegglifjell. Odd Eldar Tveiten på Numedalstunet i Veggli har siden oppstart vært engasjert som daglig leder. VEVAS har ikke økonomisk fortjeneste som formål, og deler ikke ut overskuddet til eierne. Prisene på tilkobling til vann og avløpsanlegget er dermed konkurransedyktige, ikke minst på grunn av et nært og godt samarbeid lokalt med alle involverte grunneiere.

Løsninger for vann og avløp

VEVAS startet sin virksomhet nord på Vegglifjell, i området Persbu-Veggli Fjellstue. Utgangspunktet var å finne helhetlige, langsiktige løsninger for å legge inn vann og avløp i gamle og nye hytter. Løsningen har blitt å samle alt avløp til et felles renseanlegg ved Persbu-krysset ved innkjøringen til nordre Vegglifjell. Vannforsyning skjer fra en rekke pumpehus og borebrønner som ligger spredt rundt om i hytteområdene. Erfaringsmessig er borebrønn sikre og gode kilder, men kan i noen tilfeller ha litt utfordringer i forhold til kapasitet. Det tas jevnlige prøver i henhold til prøvetakingplan godkjent av Mattilsynet.

Siden oppstarten i 2003 er det bygget nærmere 80 km med vann- og avløpsledninger og over 350 hytter er koblet til VEVAS’ anlegg.

Helhetlige planer for infrastruktur

Grunnlaget for en god løsning for vann, avløp, strøm, fiber og veg fram til hyttene ligger i reguleringsplanen for hytteområdet. Som del av planarbeidet lages det også plan for hvordan ledningsnettet kan graves ned på en måte som er rasjonell og som ikke gir unødige inngrep i terrenget. Vi legger stor vekt på at alle grøfter som graves skal tilbakeføres til naturen så raskt som mulig uten at det skal oppstå varige sår i naturen. Vi krever derfor av våre entreprenører at de gjør en god jobb. Ingen ønsker at Vegglifjell skal se ut som et anleggsområde.

Samarbeid med Rollag elverk og Numedal Fiber

Når infrastruktur bygges er det ofte hensiktsmessig å legge vann- og avløpsledninger i de samme grøfte traseene som strøm- og fiberkabel. Vi samarbeider derfor tett med Rollag elverk om å planlegge og bygge ut strøm- og fibernett parallelt med vann og avløp. Dette gir mindre inngrep i naturen, lavere utgifter ved bygging og lavere kostnader for deg som kunde.

Kan jeg få vann og avløp til min hytte?

Dersom du har hytte innenfor området der VEVAS har bygget ut vann- og avløpsnett er det lett å få vann og avløp til hytta. Ta kontakt med daglig leder for å få pris på hva det koster å tilkoble seg vårt nett. Dersom det må graves en lang grøft eller dersom det må monteres pumpe for å føre avløpet i motbakke vil kostnaden bli høyere enn dersom vann- og avløpskum ligger nær hytta. Dette avklares i hvert enkelt tilfelle.

VEVAS planlegger å utvide med større og mindre anlegg i Svartli-området, deler av Votnedalen på Nordre Vegglifjell, samt områdene Svarteløk og Skjærbrekka på Søre Vegglifjell. Slike anlegg må planlegges i samråd med grunneiere i området, og det kan være en utfordring å få dette til økonomisk. Dersom det er mange eksisterende hytter i området som ønsker vann og avløp vil det være en god start.

Ta kontakt med daglig leder i VEVAS eller grunneier i ditt område for å høre status for planer for vann og avløp i ditt område.

Hva koster det å få vann og avløp til hytta?

Prisene vil variere i de ulike områdene, avhengig om det er tilknytning for kun vann, kun avløp eller for begge deler. Hyttas beliggenhet i forhold til eksisterende vann- og avløpsnett vil også være avgjørende. Det anbefales å ta kontakt for nærmere avklaring. VEVAS har som mål å tilby like gode betingelser som tilsvarende selskap i andre fjellområder.

Kontaktinformasjon

VAKTTELEFON:  Vegglifjell Vann- og Avløpsselskap AS  –  909 22 181

Kontaktperson: Odd Eldar Tveiten
E-post: oddeldar@online.no
Telefonnummer: 913 63 621
Adresse: Numedalstunet, 3628 Veggli, 3628 Veggli
Breddegrad: 60.040214
Lengdegrad: 9.158542

 

Rolle Navn Mobil Epost Besøks adresse
Daglig leder Odd Eldar Tveiten 913 63 621 oddeldar@online.no Numedalstunet, 3628 Veggli
Styreleder Ragnvald Mykstu 920 29 444 Ragnvm@online.no
Styremedlem Ulrik Hoff 926 53 807 Ulrik.hoff@hotmail.com