Rollag stavkirke

Rollag stavkirke ligger i et vakkert kulturlandskap på østsiden av Numedalslågen med prestegården og Rollag bygdetun som nærmeste naboer. Rollag stavkirke ble bygget omkring 1150 og var opprinnelig en liten stavkirke med apsis og svalgang rundt.