Til innholdet

Styre og stell

STYRET I VEGGLIFJELL FRILUFTSLAG

Styreleder
       
Kjell Vidar Blakstad  924 25 600 kjebla@gmail.com G - Søre Vegglifjell 2022
Daglig leder
       
Jon Erik Ludvigsen 913 65 578 friluftslag@vegglifjell.no    
Nestleder
       
Sverre Wilhelm Dejgard  908 81 118 sverrewilhelmdejgaard@gmail.com H - Vegglifjell Hytte. 2021
         
Bjørn Thomas Kofstad  922 95 446 btkofst@online.no G - Votnedalen 2022
Solveig Kongsjorden 415 18 589 solveig.kongsjorden@outlook.com G - Votnedalen 2022
Per Bergerud 482 42 628 pebe56@online.no G - Votnedalen 2022
Espen Aasen  905 52 063 es-aasen@online.no G - Nore Vegglifjell 2021
Ulrik Hoff 926 53 807 gaupehoff@gmail.com G - Nore Vegglifjell 2021
Roar G. Øygarden 934 53 163 roar.oygarden@gmail.com G - Søre Vegglifjell 2022
Tom Henriksen 975 04 674 tom.henriksen@hotmail.no H - Søre Vegglifjell 2022
Sverre Gjestrum 951 22 000 sverre@gjestrum.no H - Killingdalen 2020
Arild Løvli  905 05 025 arildwlovli@gmail.com N - Veggli Fjellstue 2021
         
Vara
       
Ragnvald Mykstu 920 29 444 ragnvm@online.no  G - Nore Vegglifjell 2021
Stein Erik Tveiten 977 08 372 sttveit@hotmail.no  G - Søre Vegglifjell 2022
Stefan Mayrhofer 922 70 158 stefan72askim@gmail.com G - Votnedalen 2022
Tomm Harald Andersen 932 14 216 tommharaldandersen@outlook.com H – Votndalen 2022
Eli R. Kjendalen 915 48 353 e-kjend@online.no H - Killingdalen 2020
Svein Holthe 975 55 007 svein@svemo.net H - Søre Vegglifjell 2022
VALGKOMITE
       
Thor Arne Bjørkgarden 911 99 824 tabjork@gmail.com G - Søre Vegglifjell 2021
Nils Steinar Tveiten 950 77 774 murernst@online.no G - Nore Vegglifjell 2022

Vara
       
Torstein Bjørkgård 403 29 212 torstein_b@me.com G - Søre Vegglifjell 2023